+31 6 22 16 27 87

Watersportverbond zoekt vrijwilligers

10 mei 2023Nieuws

Het Watersportverbond zoekt enthousiaste teamleden voor regioteam Delta Noord

In verband met het vertrek van enkele leden en de groei van de watersportactiviteiten in de regio Delta Noord zijn wij ter versterking van het team op zoek naar één of meerdere nieuwe onbezoldigde teamleden. De regio Delta Noord beslaat het gebied Zuid-Holland ten zuiden van Nieuwe Waterweg, Haringvliet, Hollands Diep, Oude Maas, Brielse Meer, Spui, Dordtse Kil, Noord, waar nodig de Lek ten westen van Schoonhoven en de Hollandse IJssel ten westen van Gouda.

Over het regioteam

Alle wateractiviteiten brengen organisatievraagstukken met zich mee welke door het vrijwillige regioteam samen met de diverse overheden en particuliere organisaties opgepakt worden. Ieder doet dit vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het regioteam bestaat op dit moment uit vijf leden en een voorzitter welke zich met hart en ziel inzetten voor de watersport in de regio.
Het team werkt collegiaal samen. Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit, kennis en ervaring. Het team vergadert structureel vier keer per jaar en doet dit afwisselend bij de verschillende verenigingen. Overleg met Gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschappen vindt meestal binnen kantoortijd plaats. Denk aan gemiddeld één keer per maand. Tegenwoordig wordt steeds vaker digitaal vergaderd hetgeen voor vrijwilligers makkelijker is en waardoor zij hun tijd beter kunnen benutten.
Actuele thema’s waar het regioteam Delta Noord samen met genoemde partijen aan werkt zijn onderhoud van bruggen (o.a. de Haringvlietbrug), aanlegplaatsen en kades van vaarwegen, het toegankelijk houden van bruggen en sluizen voor schepen, veiligheid op het water, het uitdiepen van vaarwateren t.b.v. een goede doorvaart en bereikbaarheid van de havens. Genoeg te doen dus !

Over de functie en wie wij zoeken

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. We zoeken bij voorkeur actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen watersporters tegenkomen op het water en dit kunnen vertalen naar algemene vraagstukken. Iemand die de vertaalslag kan maken van de gebruiker naar de betrokken personen binnen Rijkswaterstaat en gemeenten (en vice versa). We verwelkomen graag nieuwe teamleden die weten hoe het werkt bij onze gesprekspartners binnen de (regionale) overheid en daar liefst ook een actueel netwerk hebben of in staat zijn dit op te bouwen.
De tijdsbesteding van een regioteamlid wisselt en is afhankelijk van de tijd die men beschikbaar heeft en het aandachtsgebied waar hij of zij aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze vrijwillige functie dan bespreken we graag met je welke tijd je beschikbaar hebt en welke rol en activiteiten daar het beste binnen passen.

Wat we bieden en jouw reactie

Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving op zinvolle wijze actief kunt zijn voor de watersport in de regio Delta Noord. Als je belangstelling hebt om lid te worden van het enthousiaste regioteam of als je vragen hebt over de vacatures, dan nodigen we je van harte uit te reageren  aan arjen.de.vries@watersportverbond.nl

We zien je reactie met belangstelling tegemoet !

Dorpshaven 3
3281 HB Numansdorp

Havenboei (NMD): 51°42.891’N – 4°26.187’E
Havenkantoor: 51°43.491’N – 4°26.262’E

VHF 31
Tel: +31 6 22 16 27 87