+31 6 22 16 27 87

Beëindiging informatievoorziening vuurtoren Ouddorp

15 nov 2023Nieuws

De informatievoorziening vanuit de vuurtoren Ouddorp stopt per 1 januari 2024. Vanaf dat moment wordt vanaf deze locatie niet langer in scheepvaart verkeersinformatie voorzien. Een service, waarvan ons bekend is dat deze breed gewaardeerd wordt door gebruikers, met name uit de visserij en watersport. Rijkswaterstaat informeert ons over de achtergrond en overwegingen van het niet continueren van de dienstverlening:

In het kort

Het gebied nabij de vuurtoren betreft geen ‘Vessel traffic service-gebied’. Vanaf de vuurtoren vindt dan ook geen scheepvaartverkeer begeleiding plaats. Het voorzien van scheepvaartinformatie binnen een niet-VTS gebied is geen kerntaak van Rijkswaterstaat binnen een niet VTS-gebied is geen kerntaak van Rijkswaterstaat. De kosten voor het in stand houden van de scheepvaartinformatie (bemensen en het onderhouden van systemen) zijn niet langer maatschappelijk te verantwoorden. De functionaliteit van het vuurtorenlicht alsook de instandhouding van het gebouw als rijksmonument en de aanwezigheid van installaties van derden staan niet ter discussie en worden gecontinueerd.

Toelichting

We maken onderscheid tussen scheepvaartverkeer begeleiding en het verstrekken van scheepvaartverkeer-informatie. Scheepvaartverkeer Begeleiding vindt plaats in daartoe aangewezen gebieden, zogenaamde ‘Vessel Traffic-service-gebieden’. Doorgaans betreft dit drukbevaren wateren om te zorgen dat scheepvaartverkeer veilig en vlot doorstroomt. Onder scheepvaartverkeer informatie verstaan we additionele informatie waaronder weerbericht, golfhoogte en getij.

Vanuit de vuurtoren te Ouddorp wordt tot op heden door medewerkers van Rijkswaterstaat voorzien in scheepvaartverkeer informatie. Deze informatie is – in tegenstelling tot het verleden- tegenwoordig alom verkrijgbaar. Daarnaast is onlangs landelijk het radar-informatie systeem volledig vernieuwd (LUV-VTS)

De vuurtoren in Ouddorp is niet in deze LUV-VTS vernieuwing meegenomen, omdat deze geen VTS-gebied bedient. De informatievoorziening uit Ouddorp kon voorheen via de verkeerspost Wemeldinge worden uitgevoerd. De radarinformatie uit Ouddorp en het marifoonkanaal draaien namelijk op systemen die vanuit de verkeerspost Wemeldinge werden ondersteund.

Nu de verkeerspost in Wemeldinge ook op het nieuwe LUV-VTS draait, is bediening via Wemeldinge niet meer mogelijk. Met een aantal tijdelijke technische maatregelen en licenties is de dienstverlening vanuit Ouddorp tot eind 2023 mogelijk gemaakt. Het langer continueren via deze oplossingen vraagt om (forse) investeringen. Aangezien de informatievoorziening geen kerntaak is, vervalt de informatievoorziening per eind dit jaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt er niet meer bediend vanuit Ouddorp.

Tot slot

RWS is zich ervan bewust dat het beëindigen van een vertrouwde dienstverlening – zeker in het begin- als een gemis kan worden ervaren. Tegelijkertijd staat Rijkswaterstaat voor een forse instandhouding opgave in de komende jaren met veel groot onderhoud. Het continueren van de dienstverlening voor een service die geen kerntaak is, valt vanuit dat oogpunt moeilijk te verantwoorden gezien de kosten die dat met zich meebrengt.

Fotocredit: Varen doe je Samen

Dorpshaven 3
3281 HB Numansdorp

Havenboei (NMD): 51°42.891’N – 4°26.187’E
Havenkantoor: 51°43.491’N – 4°26.262’E

VHF 31
Tel: +31 6 22 16 27 87