+31 6 22 16 27 87

Doe mee aan de enquête CO2-voetafdruk recreatievaart

12 mrt 2024Nieuws

Nederland is een waterrijk land waar op vele manieren aan waterrecreatie en watersport wordt gedaan. Watersport, waterrecreatie en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderdeel van het recreëren en sporten op, aan, in en onder het water is het buiten zijn en beleven van water en omgeving. Om nu te kunnen blijven watersporten en -recreëren en dit voor toekomstige generaties mogelijk te houden is het van belang om dat met zorg voor het water en de omgeving te doen.

Enquête

Eén van de speerpunten van het programma Duurzame Waterrecreatie is het verminderen van de CO2-voetafdruk (de zogenaamde carbon footprint) van de watersportsector. Om de voetafdruk te kunnen verkleinen is er eerst data en een nulmeting nodig. Ga naar de enquête CO2-voetafdruk recreatievaart. Invullen van de enquête kan tot en met 15 april.

Duurzame waterrecreatie

Het landelijke programma Duurzame Waterrecreatie is een initiatief van Waterrecreatie Nederland, haar bestuurlijke partners en programmaraad. De Provincie Zuid-Holland en Provincie Fryslân hebben als koploper provincies financieel bijgedragen aan de totstandkoming van het programma.

Uitvoering onderzoek

Voor de nulmeting heeft Waterrecreatie Nederland aan het Centre of Expertise Tourism, Leisure & Hospitality (CELTH) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de CO2-voetafdruk van de Nederlandse recreatievaart in 2023. Naast CELTH is ook HISWA-Recron betrokken en mede co-financierder van het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences (BUas). Zij doen sinds 2004 onderzoek naar de bijdrage van toerisme aan klimaatverandering. Hierdoor heeft BUas ruime ervaring in het berekenen van CO2-emissies van verschillende vervoermiddelen, accommodaties en activiteiten voor vakantiedoeleinden.

Doel onderzoek CO2-voetafdruk

Het doel van dit onderzoek is om in beeld te brengen wat de carbon footprint van de recreatievaart in Nederland in 2023 was. In het onderzoek zijn de volgende typen boten meegenomen: kajuitzeilboot, kajuitmotorboot, sloep, open motorboot, open zeilboot, speedboot en jetski. Later zal de ontwikkelde onderzoeksmethode ook worden ingezet voor het andere vormen van watersport en waterrecreatie. Bij herhaling van het onderzoek wordt gemeten hoe de carbon footprint zich over de jaren ontwikkeld.

Dorpshaven 3
3281 HB Numansdorp

Havenboei (NMD): 51°42.891’N – 4°26.187’E
Havenkantoor: 51°43.491’N – 4°26.262’E

VHF 31
Tel: +31 6 22 16 27 87