+31 6 22 16 27 87

Watersportverbond

22 dec 2023Nieuws

Watersportverbond Jaaroverzicht 2023

Jaarverslag 2023 Regioteam Delta Noord

Ook Regioteam Delta Noord heeft dit jaar de nodige projecten gedaan om de recreatiewatersport op ons vaarwater te versterken. Lees er meer over in hun jaarverslag.

Regioteam Delta Noord zoekt teamleden. Maak jij je sterk voor de watersport in onze regio en kan je een paar uur per maand missen om één van onze projecten te volgen? Neem dan contact met mij op.

Arjen de Vries

Watersportverbond Regioteam Delta Noord

Openbare vergadering November 2023

een verslag

Het watersportverbond is de belangenbehartiger van recreatief varend Nederland.  Dat varieert van topsport, via grote events als de ontvangst van de Ocean Race, tot vakantievierende tourvaarders en watersportverenigingen. Ook WSV Numansdorp is lid van het watersportverbond. Voor ons vaargebied praat de Regio Delta Noord met de overheid en uitvoerende partijen. De leden van Regio Delta Noord komen eens per kwartaal bij elkaar en organiseren twee maal per jaar een bijeenkomst met de aangesloten verenigingen. Om je te laten zien waar ze zich zoal mee bezig houden publiceren we het verslag van deze bijeenkomst op onze website.

Drie gastsprekers

Bij onze meeting ontvingen we drie gastsprekers van Rijkswaterstaat, die met de aanwezige leden in gesprek gingen over de veiligheid op het Slijkgat, de Haringvlietbrug, de wachtsteigers en die ons meldden dat Rijkswaterstaat de hoogteaanduidingen gaat aanpassen.

Beëindiging informatievoorziening vuurtoren Ouddorp

De informatievoorziening vanuit de vuurtoren Ouddorp stopt per 1 januari 2024. Vanaf dat moment wordt vanaf deze locatie niet langer in scheepvaart verkeersinformatie voorzien. Dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid in de wandelende vaargeul. Henk van der Doel legt uit waarom Rijkswaterstaat met deze dienst stopt (lees daar hier meer over) en ging met de aanwezigen in gesprek over mogelijke oplossingen.

We spraken over de mogelijkheid om gebruikers te informeren via een app of teletekst. Rijkswaterstaat zou ook gebruik kunnen maken van virtuele tonnen voor digtale navigatiesystemen. Binnenkort is er een vervolggesprek met Rijkswaterstaat waar één van onze vertegenwoordigers bij aansluit. Heb jij nog een idee? Neem dan contact op met het Regioteam Delta Noord.

Voor wie na 1 januari het Slijkgat uit vaart: Het nautisch beheer ligt bij de Kustwacht, welke verantwoordelijk is voor de informatievoorziening. Ze is te bereiken op marifoon kanaal 16.  Als je in de buurt van de Goereese sluis ligt kan je de laatste info ophalen bij de sluiswachter via kanaal 20.

Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug opent niet op 1 december. Rijkswaterstaat probeert om voor het vaarseizoen de brug gebruiksklaar te hebben. Tot die tijd vinden nog steeds testen plaats voor de vereiste certificering. Vaarweginformatie.nl zal binnen 2 dagen na het bekend worden van openingen melding maken van het einde van de stremming. De bediening geschiedt vanaf de jachtsluis van de Volkeraksluis. De nieuwe brug is ver geautomatiseerd. Het bedienend personeel hoeft dus niet zelf te besluiten of bijvoorbeeld de weersomstandigheden (of de verkeerswegsignalering) de bediening mogelijk maken.

De komende jaren zal ook het vaste gedeelte van de Haringvlietbrug onder handen worden genomen. Hoewel niet verwacht wordt dat dit tot stremmingen zal leiden, zal een aantal doorgangen in die delen dan tijdelijk niet toegankelijk zijn.

Wachtsteigers Volkerak en Krammer

Reparatie of vernieuwing van de wachtsteigers bij de Volkerak- en de Krammersluizen staan nog niet op de planning door geld- en personeelsgebrek. Een aantal alternatieve tijdelijke oplossingen zullen nog in overweging worden genomen.

Nieuwe signalering

Rijkswaterstaat gaat nieuwe, verbeterde signalering bij de doorvaarten van bruggen invoeren. Er zullen nieuwe lichtsignalen in gebruik genomen worden, b.v. rood-groen-groen aan beide zijden van de brug. T.z.t. zal hierover nadere informatie worden verstrekt. Het doel is om de praktijk beter in overeenstemming te brengen met de wetstekst (art.6.27 en bijlage 7). Het moet leiden tot een snellere doorvaart en kortere onderbrekingen van de wegverkeersstroom.

Hoogteaanduidingen

In de toekomst worden alle hoogteaanduidingen bij de bruggen in de hoofdvaarwegen vervangen. Deze zullen dan de actuele doorvaarthoogte aangeven. D.w.z. zonder zgn. “schrikhoogte” en onafhankelijke van het NAP. Dus let op: Een doorvaart van 14,90 meter is in de toekomst dus echt 14,90!

Meldingen

Indien men incidenten wenst te rapporteren of melding wil maken van het vermoeden over afwijkende situatie (zoals verdaagde boeien) kan men zich op marifoon kanaal 71 wenden tot Verkeerspost Dordrecht (Tel: 078-7970800). Zie ook de marifoonkaart op de website “Varen doe je samen”.

Ten slotte:

Eindigden we nog kort aan de bar van Watersportvereniging Willemstad, die ons deze avond in hun mooie clubhuis ontving. Dank voor de ontvangst en alle aanwezigen tot de volgende openbare vergadering van Team Regio Delta Noord bij WSV Oostvoorne op 10 april 2024.

Neem contact op met Team Regio Delta Noord

Dorpshaven 3
3281 HB Numansdorp

Havenboei (NMD): 51°42.891’N – 4°26.187’E
Havenkantoor: 51°43.491’N – 4°26.262’E

VHF 31
Tel: +31 6 22 16 27 87